Ammunition details: 8mm Knall

Ammunition details | Market monitoring (2) | Weapons (3)
 
 

Ammunition details (Top):

Ammunition:8mm Knall
Calibre:8mm Knall
8mm Knall
 
 

Market monitoring (Top):

17.12.2018    eGun Schweiz    133063        8mm Platzpatronen    CHF    6.00     
06.09.2018    eGun Schweiz    131451        8 mm K Schrechschuss    CHF    5.50     
 
 

Weapon (Top):

Reck P6
Reck P6s
HS Mod. 5A